Lĩnh vực kinh doanh
Chuyển giao thiết bị và công nghệ
Global Mind-Our customers can be anywhere
in the world.

Vận dụng kỹ thuật quản lý chất lượng sản phẩm, sản xuất, phát triển, khai thác đa dạng các loại nhiệt luyện dựa trên kinh nghiệm đã được tích lũy trong 20 năm qua, như là Quenching/Tempering, Normalizing, Annealing, Spheroidizing Annealing, Carburizing, Nitrocarburizing và Oxynitrocarburizing, v.v... bằng hệ thống Mesh Belt Type Continuous Furnace và PIT Type Furnace. Cung cấp tư vấn chuyển giao kỹ thuật như là kỹ thuật quản lý chất lượng sản phẩm, sản xuất, bảo quản trang thiết bị để có thể tiến hành sản xuất một cách ổn định trong thời gian ngắn nhất sau khi đưa vào sử dụng trang thiết bị, kể cả những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm liên quan đến nhiệt luyện. Chế tạo, thiết kế quy trình kết hợp với trang thiết bị nhiệt luyện phù hợp nhất với đặc tính, chất lượng sản phẩm mà người sử dụng mong muốn.

spacer image