Viện kỹ thuật
Nhà nghiên cứu

Technical Staff Status Photos

Technical Staff Status
Chức vị Tên Lĩnh vực chuyên môn Học vị
Tổng GĐ  Jo Hyeong Jun Khoa học Kim loại  Tiến sĩ 
Trưởng viện nghiên cứu  Lee Koo Hyun Kỹ thuật vật liệu  Tiến sĩ 
Giám đốc điều hành  Huh Ung Yeol Khoa học Kim loại  Thạc sĩ 
Trưởng phòng  Kwon Mi Yong Nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp  Tiến sĩ 
Phó phòng  Kim Bong Ju Kỹ thuật công nghiệp  Cử nhân 
Phó phòng  Kim Jeong Uk Kỹ thuật công nghiệp  Cử nhân 
spacer image