Viện kỹ thuật
Nhà nghiên cứu

Technical Staff Status Photos

Technical Staff Status
Lĩnh vực đảm nhiệm Chức vị Tên Lĩnh vực chuyên môn Học vị
Kinh doanh  Tổng GĐ  Jo Hyeong Jun Khoa học Kim loại  Tiến sĩ 
Viện nghiên cứu  Trưởng viện nghiên cứu  Lee Koo Hyun Kỹ thuật vật liệu  Tiến sĩ 
Sản xuất, chất lượng sản phẩm tổng quát  Giám đốc điều hành  Huh Ung Yeol Khoa học Kim loại  Thạc sĩ 
Quản lý kế hoạch  Trưởng phòng  Kwon Mi Yong Nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp  Tiến sĩ 
Quản lý chất lượng sản phẩm  Phó phòng  Kim Bong Ju Kỹ thuật công nghiệp  Cử nhân 
Sản xuất/lưu thông hàng hóa/kinh doanh  Phó phòng  Kim Jeong Uk Kỹ thuật công nghiệp  Cử nhân 
spacer image