Viện kỹ thuật
Trạng thái thiết bị nghiên cứu
Research Equipment Status
No. Tên thiết bị Quy cách và mức độ Năm lắp đặt Số lượng Công ty sản xuất
Kính hiển vi kim loại  EPIPHOT200  2002 1 NIKON
Máy đo độ cứng Brinel  DTB-700(Tự động)  2002 1 Daekyung
Máy đo độ cứng Brinel  DTB-500(Thủ công)  2002 1 Daekyung
Polishing Machine  DTC-956B  2002 1 Daekyung
Máy đo độ cứng ROCKWELL  ATK-F1000  2002 1 MATSUZAWA
Máy kiểm tra bột từ  SCC-4501  2004 1 Shinchang Engineering
Máy cắt (Band saw)  BSM440  2002 1 Dongjin Machinery
Máy cắt (Band machine)    2004 1 Sam Korea ENG
Máy đo nhiệt độ điện tử  0~1200℃  2006 1 YOKOGAWA
10  Máy đo độ cứng kim loại EQUOTIP  hardness tester M-295  2011 1 Wilson Hardness
spacer image