Viện kỹ thuật
Tình trạng Bằng sáng chế
Tình trạng Bằng sáng chế
Năm Sáng chế Nội dung Sáng chế
2018 “Phương pháp làm cứng bề mặt vật liệu nền kim loại”- bằng sáng chế ứng dụng số 2018-039735
2017 “Nitơ hóa” - bằng sáng chế ứng dụng số 10-2017 0029948
2016 “Phương pháp nhiệt luyện liên hoàn”- bằng sáng chế ứng dụng số 10-20160033814 , số đăng kí 10-1706162
2016 “Thiết bị nhiệt luyện liên hoàn” - bằng sáng chế ứng dụng số 10-2016 0007350 , số đăng kí 10-1660862
2011 “Phương pháp chế tạo đổ trụ Euroform” -bằng sáng chế ứng dụng 2009-001966, Số đăng kí 10-1077563
  • Euroform cho nấm mốc và phương pháp sản xuất của nó
  • Hệ thống xử lý nhiệt liên tục
  • Phương pháp xử lý nhiệt liên tục
  • Phương pháp làm cứng bề mặt vật liệu nền kim loại
spacer image