• Slide image1
  • Slide image2
  • Slide image3
  • Slide image4

Sangdo TDS Chúng tôi sẽ thực hiện gọi của chúng tôi như là một công ty xử lý nhiệt mở ra một tương lai mới với công nghệ và chất lượng.

  • Làm nguội và ủ
  • Bình thường hoá
  • Xử lý nhiệt ISO
  • Làm căng tinh trùng (Stress-Relieving Annealing) (SRA)
  • Phá hủy cầu
  • pr video - go
  • Catalog - go
spacer image